Erve Vrielink

 

Waar vroeger tussen de eiken aan de Tijhofslaan de ‘Vrielinksboerderij’ stond staan nu een paar kinderspeeltoestellen. De boerderij moest wijken voor de stadsuitbreiding rond de omgeving van de Tijhofslaan en Vrielinkslaan. Aan het agrarisch karakter kwam ook aan deze kant van de stad een einde. Veel boerderijen zijn helaas verdwenen. Een goed voorbeeld hiervan is het afbreken van Erve Vrielink, een gravenboerderij.

Lees meer

Gebeurtenissen op het platteland ten westen van Almelo
tijdens Wereldoorlog 2 en de bevrijding

 


Geschreven door Zwier Hondebrink (1933 - 2020)

 

Helaas word je op TV nog bijna dagelijks met oorlogsbeelden geconfronteerd. Het is meestal wel ver weg maar toch. Dikwijls roept dat bij mij herinneringen op uit mijn jeugd en dan vooral de bizarre dagen van de (mijn/onze) bevrijding. Aan de westkant van de zijtak van het Twentekanaal tussen Almelo en Wierden is toen enkele dagen hevig gevochten.

Lees meer

Gebeurtenissen op het platteland ten noordoosten van Almelo
tijdens de oorlog 1940 – 1945

 

Geschreven door Jan Löwik (1925 - 2011)

 

Begin van de oorlog.

Op 10 mei 1940 ging om 8 uur ’s morgens het gerucht dat duitse soldaten ons land binnentrokken. Dat moest ik samen met de buurjongens natuurlijk zien. En jawel, bij de Mooie Vrouw stonden wij met een grote groep te kijken en daar kwamen 22 duitse soldaten te paard aan met mitrailleurs voor op het paard. De soldaten keken wild en onwennig in het rond. Verder was er niks te zien en wij wilden weer naar huis gaan. Maar ineens kwamen de Nederlandse soldaten eraan. De Duitsers waren inmiddels op het Sluitersveld, maar 3 soldaten waren per ongeluk de Krommendijk ingereden.

Lees meer

De varkensfokkerij rond Almelo

 

Geschreven door: Henk Slaghuis

Lees meer

Landbouwmechanisatie roond-um Almelo. (in Dialect)


(Deur “Engelsen Jan” Oosterveld)

In de ofgeloop’n honderd joar is der völ veranderd wat betreft het wark op de boerderiej. Vrogger (meer as honderd joar leed’n) wörd’n der völ gebroek maakt van ‘t peerd veur het slepwark en veur de koare, mar wieter dee nen boer alles met de vork, greep, schöp, batse en de kruukoare. Of ie noe de koon’n melkn, de groond kloar maken, de gewas’n oogsten , of het vee voor’n of melken, het was allemoal haandwark en meestal zwoar.

Lees meer

Ontstaan van verenigingen


De plattelands bevolking van Almelo van die tijd maakte een veel groter percentage van het totale aantal inwoners uit dan nu het geval is. Ook in absolute zin was het aantal veel groter dan heden ten dage.

Lees meer

Historie Almelo

 

De vroegste sporen van menselijke activiteit of bewoning in de directe omgeving van Almelo zijn gevonden op de "Schuilenburg" in de Aalderinkshoek. Het betreft hier vuurstenen werktuigen , waarvan enkele uit de tijd: 7000-5000 v. Chr.

Lees meer