ABTB: Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond
CAVV: Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging

 

In 1919 werd in Mariaparochie een afdeling van de ABTB opgericht.

 

Dit naar aanleiding van een oproep van aartsbisschop mgr. Van de Wetering om de boeren te organiseren in katholiek verband. De nieuwe bond behartigde als Standsorganisatie de belangen van de aangesloten leden, en kreeg daarnaast onder andere tot taak, het aan- en verkopen van veevoeders en kunstmest.

Er werd een bestuur gevormd waarbij de toenmalige pastoor Eshuis adviseur was, en op het terrein van de kerk verrees het eerste pakhuis. De heren L. Hondebrink en H. Löwik kwamen als afgevaardigden van Mariaparochie in het bestuur van het districtdepot van de ABTB te Almelo.

Om onderscheid te maken tussen de belangenbehartiging enerzijds, en de aan- en verkoop van grondstoffen anderzijds, werd later aan de handelsactiviteiten de naam CAVV gegeven.

Door de schaalvergroting in de jaren ‘50 en ‘60, kwam er in 1968 een fusie tot stand met de CAVV afdeling in Almelo. In de jaren ’80 speelde de noodzaak tot fusie opnieuw een belangrijke rol. Op 1 januari 1988 fuseerde de CAVV met de Coöperatie Twente in Delden en in 1991 volgde de fusie met de afdeling Beltrum/Groenlo. De gefuseerde organisaties gingen verder onder de naam Coöperatie Twente Achterhoek. (C.T.A.) die later is opgegaan in “For Farmers”

De Standsorganisatie Mariaparochie is wel heel lang zelfstandig gebleven, maar ook deze is uiteindelijk opgegaan in LTO Almelo en LTO Tubbergen.

 

Tot stand gekomen met medewerking van J.M. Kampkuiper en B. Kampkuiper.