Van Boerenleenbank naar Rabobank

 

Op 30 maart 1916 wordt door enkele vooruitstrevende agrariërs de Coöperatieve Boerenleenbank Almelo opgericht. Twee jaar later op 13 augustus 1918 volgt de Boerenleenbank, bestemd voor het katholieke deel van de boerenbevolking uit Almelo. De oprichting van beide banken maakt deel uit van de vele ontwikkelingen in Almelo in het begin van de 20e eeuw. Zo wordt in 1902 de Coöperatieve Landbouwersbank en in 1910 de Almelosche Coöperatieve Melkinrichting opgericht. Tevens worden in deze tijd ook verenigingen ten behoeve van rundvee, varkens- en kippenhouderijen opgericht.

 

De Raiffeisenbank Almelo van 1916 tot 1976

De Coöperatieve Boerenleenbank Almelo wordt ook wel Raiffeisenbank Almelo genoemd. De bank is tot 1926 gevestigd in het zogenaamde schoolhuis aan de Wierdensestraat, kassier is de heer Jongsma. Vanaf 1918 tot 1939 is J.J.Grobben kassier en daarna zijn zoon J.H.Grobben (1939-1968). In 1926 wordt er een nieuw kantoor met wachtruime gebouwd aan de Wierdensestraat 110, met een woning voor de kassier. Dit kantoor is tot aan de fusie de hoofdvestiging van de Raiffeisenbank. Door de economische expansie in de jaren vijftig wordt in 1958 het bijkantoor Hofkampstraat geopend en in 1965 kantoor Vincent van Goghplein om het nieuwe stadsdeel Almelo-Zuid beter te kunnen bedienen. Vanaf 1968 is J.v.d.Vegte directeur van de bank. De voorzitters in deze periode zijn J.J.Bannink (1916-1926), J.Banis (1926-1952) en A.J.Uilenreef (1952-1976).

De Boerenleenbank van 1918 tot 1976

De Boerenleenbank is in 1918 opgericht. Als eerste kassier wordt benoemd de heer P. van Mierlo. Deze bank is aanvankelijk gevestigd aan de Sluiskade ZZ 89 en vanaf 1930 aan de Tijhofslaan. De heer van Mierlo vervult deze functie van 1918 tot 1953. Na nog kantoor te hebben gehouden aan de Sluiskade NZ, wordt in 1959 een nieuw kantoor geopend aan de Oranjestraat, dat dienst doet tot aan de fusie in 1976. Na van Mierlo wordt in 1953 de heer Tibbe kassier. Vanaf 1969 is de heer H.J. Boswerger directeur. Bijkantoren worden geopend aan het Acaciaplein, aan de Ootmarsumsestraat en in de Aalderinkshoek. 40 jaar lang is G.Lowik (1919-1959) voorzitter van de bank, hierna E.A.Voshaar (1959-1960), G.J.Bolscher (1960-1970) en H.F.Haarhuis (1970-1976).

Rabobank Almelo van 1976 - 1995

Na jaren elkaars concurrent te zijn geweest, besluiten de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank in 1976 tot een fusie, vier jaar nadat beide landelijke organisaties ook de handen ineen hebben geslagen. Om deze belangrijke fusie naar alle leden en klanten kracht bij te zetten wordt het nieuwe bankkantoor aan het Marktplein betrokken. Aanvankelijk voeren de twee directeuren, de heren Boswerger en Van de Vegte, de directie. Maar om gezondheidsredenen wordt de heer Van de Vegte al na korte tijd gedwongen om uit zijn functie terug te treden.

In 1995 kiest de bank voor een meer klantgerichte organisatiestructuur (Particulieren en Bedrijven). Vanaf dat moment komt de leiding van de bank in handen van de heer Th. M. Tangelder. In deze jaren maakt de Rabobank “Almelo” een enorme groei door, vooral als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de verstrekking van financieringen aan het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. Gedurende al deze jaren vervult de heer Z.J. Hondebrink de rol van voorzitter van het Bestuur.

Rabobank Noordwest Twente van 1995 - 2009

1995 is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van deze Rabobank. In dat jaar fuseren de Rabobanken “Almelo”, “Wierden” en “Vriezenveen” tot de nieuwe Rabobank “Noordwest Twente”. De Rabobank “Wierden” wordt de voortzettende bank, aangezien één van de rechtsvoorgangers van deze bank, de Coöperatieve Boerenleenbank Rectum-Ypelo, al in 1905 is opgericht. Algemeen directeur van deze bank is aanvankelijk nog de heer Tangelder, die echter in 1999 de leiding in handen geeft van de heer R. Bakker. Gedurende deze jaren is de heer H. Fokke voorzitter van het Bestuur. In 1998 maakt de Rabobankorganisatie de belangrijke keuze om ook in de toekomst als coöperatieve vereniging met leden te blijven opereren. De kredietcoöperatie wordt omgebouwd naar een “klantcoöperatie”, waarvan in principe álle klanten lid kunnen worden. Dat leidt aanvankelijk tot een forse uitbreiding van het aantal leden, waarbij daarnaast veel aandacht is geschonken aan het bevorderen van ledeninvloed en ledenbetrokkenheid.

Als gevolg daarvan stapt de bank in 2006 over naar het “directiemodel”. Dit bestuursmodel kent naast een statutaire directie ook een Raad van Commissarissen en een Ledenraad van dertig leden, die alle leden vertegenwoordigt en de rol van de Algemene Vergadering op zich neemt. Deze modernisering van het bestuursmodel van de bank is noodzakelijk, zowel vanwege de stijging van het aantal leden (bijna 8.000), als vanwege het steeds complexer worden van de bancaire dienstverlening. Bovendien blijft dit bestuursmodel garant staan voor de continue focus op de belangen van leden en klanten en het toevoegen van de jaarlijkse nettowinst aan de reserves van de bank, hetgeen sedert de oprichting van de bank in is gebeurd. Gedurende deze jaren is de heer J.H. Lenderink voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De enorme groei van de bank laat zich gemakkelijk uitdrukken in de ontwikkeling van het balanstotaal. Heeft het balanstotaal van de Rabobank “Almelo” in 1980 nog een omvang van 150 miljoen gulden, in 2009 bedraagt het balanstotaal van de Rabobank Noordwest Twente liefst 1,2 miljard euro!

Rabobank Noord Twente vanaf 2009

In 2008 denken de Rabobank Noordwest Twente en de Rabobank Tubbergen serieus na over een verdere schaalvergroting, die vooral is bedoeld om de kwetsbaarheid op het gebied van de financiële dienstverlening en de eisen die worden gesteld aan ICT zoveel mogelijk te beperken. Eind 2009, om precies te zijn op 1 december, vindt de juridische fusie van beide banken plaats tot de nieuwe Rabobank Noord Twente, waarbij de heer R. Jutstra de leiding van de bank overneemt van de heer Bakker. De nieuwe combinatie heeft een balanstotaal van 2,1 miljard euro en telt momenteel 225 medewerkers.

Daarmee heeft deze Rabobank thans een voor ‘Rabobegrippen’ zodanige omvang dat daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan modern bankieren gesteld mogen worden, zonder dat daarbij het belang van individuele leden uit het oog wordt verloren. Bovendien is door deze fusie sprake van een bank met een omvangrijk eigen vermogen, hetgeen in het huidige tijdsgewricht haar vruchten zonder enige twijfel zal afwerpen.

 

E. Hütte (Rabobank)

H. Coster