Agrarische commissie afdeling Almelo, Vrouwen van Nu

 

Door Ada Vreman - Kwast

Er is een landelijk bestuur, met daaronder weer een provinciaal bestuur, en daaronder de plaatselijke afdelingen, en die hebben op hun beurt ook weer een bestuur. De besturen geven de grote lijnen van de bond aan. Om invulling te geven aan de kleinere doelgroepen zijn de commissies in het leven geroepen, de verscheidenheid van de commissies zijn groot, er is o.a. een leeskring, tuincommissie, excursiecommissie, handwerkcommissie enz. Zo is er dus ook een agrarische commissie.

 

Provinciale Agrarische Commissie

Vanuit Zwolle, waar ons provinciaal bestuur zit, en indirect dus ook de provinciale agrarische commissie, worden de plaatselijke agrarische commissies aangestuurd. Twee keer per jaar komen alle agrarische commissieleden uit de provincie een ochtend bij elkaar in Ommen (vanwege de centrale ligging) hier worden de actuele zaken doorgenomen, en kunnen gegevens uitgewisseld worden, er wordt per afdeling korte informatie over plaatselijke activiteiten gevraagd, zo kunnen andere afdelingen weer met deze ideeën aan de slag om bijvoorbeeld hun eigen afdelingsavond te verzorgen, of een agrarisch reisje te regelen. De provinciale agrarische commissie verzorgd ook de jaarlijkse boerinnendag, in eerste instantie bedoelt voor alle “boerenleden”, maar inmiddels mogen ook niet-boerinnen en niet-leden mee. Deze wordt altijd in november gehouden, vroeger in de Leeren Laampe te Raalte, en de Koenjer in Mariënheem, maar de laatste jaren bij Het bonte Paard in Dijkerhoek bij Holten. Op deze boerinnendag wordt altijd een agrarische thema bij de kop gepakt en vanuit verschillende hoeken belicht. Laatste jaren zijn o.a. de onderwerpen, zorg voor mens en dier, anders ondernemen, boeren en imago aan de orde geweest. Er zijn altijd een of meer praktijkverhalen, dat wil zeggen een boer, boerin, ondernemer die verteld hoe zijn situatie is ontstaan en hoe hij of zij daar mee omgaat. Vaak is er iemand die vanuit een andere hoek een toelichting over het onderwerp geeft, bv. Een boekhouder, een ambtenaar, een beleidsmedewerker. Tussendoor is er altijd een gezellige broodmaaltijd waarin de boerinnen vanuit de hele provincie de gelegenheid hebben elkaar te spreken. De dag wordt veelal afgesloten met een wat luchtiger onderwerp, bv, een bloemschik kunstenaar, een cabaretgroep, een zangduo.

Provinciale agrarische excursiedagen worden georganiseerd door een plaatselijke afdeling en heeft tot doel om in 1 dag, in vogelvlucht een idee te krijgen van een bepaald gebied en wat er in dat gebied speelt aan activiteit, ondernemerschap, cultuur en historie. Aangezien het animo hiervoor groot is worden er 3 dagen gehouden. Het programma is in die dagen hetzelfde. In 2003 heeft de afdeling Almelo is samenwerking met Borne-Zenderen deze dagen georganiseerd. Bijna 600 vrouwen verdeeld over 3 dagen hebben Almelo, Borne en Zenderen bezocht, het programma bestond uit Paardemelkerij Sand, Stadswandeling Kerkplein en Doelenstraat-gebied en bezoek aan het Weverhuisje, Boerderij van de fam. Beltman in Borne met rosevleeskalveren en vrije uitloop kippenstal en het melkvee en varkensbedrijf van de Fam. Bonthuis te Zenderen. Normaliter zijn deze dagen in april, wij moesten toentertijd uitwijken naar 27-28-29 augustus, vanwege een uitbraak van vogelpest, waardoor het gebied van Deventer richting Zwolle, onder toezicht stond middels een vervoers en activiteitenverbod. Een groot gedeelte van de leden kon daardoor niet komen. In augustus waren er geen beperkingen meer.

De provinciale agrarische commissie werkt ook mee aan de gezamenlijke themadag van alle agrarische vrouwengroepen in Overijssel. De zogenaamde AVO groep, agrarische vrouwen Overijssel, bestaat uit Passage, LTO Noord Vrouw & Bedrijf, Zij Actief, NBvP Vrouwen van nu, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontact, Boerinnengroep Hardenberg, en Stimuland. Dit heeft wat weg van de Boerinnendag, ook zij hebben een actueel thema, waaraan verschillende sprekers deelnemen. De gemiddelde leeftijd bij deze groep is veelal wat jonger dan bij de NBvP.

Plaatselijk afdeling.

Van de provincie gaan we nu naar het plaatselijk niveau. De omschrijving van de doelstelling van de agrarische commissie is: “Zij bevordert het inzicht van vrouwen met betrekking tot hun leefomstandigheden, zodat zij gestimuleerd worden tot het maken van eigen keuzes, daardoor zijn zij nog beter in staat hun eigen belangen te behartigen.”

De plaatselijke agrarische commissie bestaat nu, in 2010 uit Truus Hammink-Hammink en Ada Vreman-Kwast. Een zittingperiode bestaat uit 3 jaar en inmiddels zijn we al een aantal zittingsperiodes ongewijzigd in samenstelling. De taak van ons is ten eerste doorgeefluik van de provinciale agrarische commissie, maar verder organiseren we jaarlijks ook een afdelingsavond in maart. Dit doen we in samenwerking met de afdeling Borne-Zenderen, samen hebben we een wat grotere groep boerinnen, omdat de onderwerpen niet voor alle leden even interessant zijn. De avond heeft altijd een agrarisch onderwerp, het kan informatief zijn zoals een veearts over zoönosen (overdraagbare aandoeningen van dier naar mens) een dierenfysiotherapeut, een spreker van de AID, een ondernemer van een vleeswarenfabriek, maar het kan ook soms gewoon vermaak zijn, bv. Een avond met Jan Riesewiek, speler uit de regiosoap Van Jonge leu en oale Groond. Verder zitten we als commissie ook in de “kring”, dat zijn de agrarische commissies van Almelo en de omliggende plaatsen, Borne-Zenderen, Vriezenveen, Wierden, Hellendoorn-Nijverdal. Eén keer per jaar wordt er een uitstapje georganiseerd naar iets met een agrarische betrekking, dat kan zijn een bollenkweker, aardbeikweker, glastuinbouwbedrijf, agrarisch museum of oudheidkamer, eigen kaasmakerij, de Grolschfabriek, Twence vuilverwerking. Een agrarische verbreding bv. golfbaan bij de boerderij, een wijngaard of een notenkwekerij. Aangezien we dat bij toerbeurt organiseren zijn we 1 keer per 5 jaar daar mee bezig.

De informatie aan onze leden verloopt via de Mededelingen, welke 1x per 3 weken verschijnt. Opgave voor activiteiten worden via ons teruggespeeld aan de organiserende commissie van afdeling, kring of provincie.

 

Ada Vreman-Kwast