Oogstgroep Almelo

 

De Oogstgroep van Almelo is ontstoan roond 2000. Het was, da’w is een moal op ne brulfte wan’n en da'w met’n paar boern oet Bornebrook an de proat kwamn en da’w zeed’n: “Heb iej vrogger ok nog met’n zig rogge meijt ” Zo gedaenig was het eerste zaedje leg veur oonze Oogstgroep. Tegeliekertied wan’n ze biej het Wevershuuske in Almelo ok gangs met ne demonstratie dôsken met dôskestok. Aaldrik Buist stimuleern dat, en saamn met Henk Jansen van de Gemeente wôn der op de Koornmarkt ne demonstratie geemn. Wie hebt toen een overleg had met de leu van het Wevershuuske en wie kreegn toen van de Gemeente een stuk laand annebeun’n in het Schelfhorstpark, woar wie in’n harfst van 1999 rogge hebt zèèjt.

Lees meer

Warmbloed paarden vereniging Almelo

 

Wanneer deze vereniging van warmbloed paarden is opgericht in Almelo konden we helaas tot nog toe niet terug vinden. De oprichting moet aan het eind van de 19de eeuw zijn geweest. Waarschijnlijk onder de naam van VLN(Vereniging tot bevordering van de landbouwpaardenfokkerij in Nederland)de voorloper van het huidige WPN. Ook wanneer de vereniging in Almelo is opgeheven is onduidelijk. Wij konden tenminste hierover niets vinden.

Lees meer

v.v.V.A.B.O Almelo

 

De aanzet tot het oprichten van een voetbalvereniging kwam van jongens die in 1944 hun diploma behaalden aan de Landbouwschool in Hengelo. Op 15-06-1945 werd officieel de vereniging opgericht onder de naam Saturnus [God van de landbouw].

Lees meer

Plattelandsjongeren gemeenschap Overijssel (PJGO)

 

In 1910 werd de jongensvereniging, de BOO, opgericht. Enkele jaren later werd voor de meisjes de boerendochtersvereniging, de BDV, opgericht. In 1948 ontstond uit beide verenigingen de PJGO. Tot 1970 werden de activiteiten van de PJGO grotendeels bepaald vanuit de ontstaansgeschiedenis van die beide verenigingen.

Lees meer

Volksdansgroep De Korenaer

 

De wortels van De Korenaer liggen in de Almelose agrarische gemeenschap. De vereniging werd opgericht door leden van de “B.D.V.” en “Ontwikkeling”. Vlak na W.O. 2 waren de Boeren Dochters Vereniging en Ontwikkeling afzonderlijke verenigingen met ieder hun eigen activiteiten die overwegend technisch van aard waren: bv. koken, naaien, wecken voor de B.D.V.-dames en bedrijfs- en gewassen keuringen voor de mannelijke leden van Ontwikkeling. Daar er steeds meer activiteiten op cultureel en sportief gebied samen werden gedaan, leidde dit in de naoorlogse jaren tot de oprichting van o.a. v.v. V.A.B.O. en ook de Korenaer.

Lees meer

Fokstudieclub Almelo

 

Rood- en Zwartbont De fokstudieclub is ontstaan door de opheffing van de Fokvereniging.

In 1987 is het Overijssels Rundvee Syndicaat (ORS) opgericht. Dit werd toen een organisatie waar ook de fokvereniging onder viel. De fokvereniging was opgedeeld in oost district Weerselo en west district Goor. Jaren later werden deze districten samen gevoegd tot een landelijke organisatie, CR Delta.

Lees meer

Fok- en Controlevereniging Almelo, en het begin van de KI

 

Reeds vroeg was men rond Almelo bezig met de rundveeverbetering. De fokvereniging”Almelo”werd opgericht in 1919 en hield zich bezig met zwartbont. In 1927 richtten de roodbont collega’s de fokvereniging “Almelo-Zenderen”op. Stierenhouderij”Almelo”hield zich bezig met zwartbont terwijl de roodbont vereniging “de Kampioen”heette. De stieren waren op diverse plaatsen rond Almelo gestald.

Lees meer

De geschiedenis van de Almelose coöperatieve verenigingen

 

In het begin van de twintigste eeuw had de boerenstand een moeilijk en sober bestaan. Enkele vooruitstrevende boeren en tuinders zochten toen naar mogelijkheden, om de materiële welstand  te verhogen.

Lees meer

B.O.O.    Bond van Oud leerlingen landbouw Onderwijs

 

De Almelose afdeling was in de beginjaren een vereniging voor (jonge) mannen die landbouw onderwijs hadden gevolgd en zich tot doel stelden het niveau van de landbouw omhoog te brengen. Vaak vonden ze ook hun toekomst in die landbouw.

Lees meer

Boerendochters vereniging Almelo

1923 - 1948

 

Herinnering van mevrouw Hemmink – Bolk over het verenigingsleven van de boerendochters rondom Almelo.

Lees meer

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Almelo en Omstreken

 

Door het Ministerie van Landbouw waren er over het hele land diverse consulentschappen ingesteld, om de boeren beter te kunnen adviseren. In Oost-Overijssel waren we ingedeeld bij het Consulentschap te Hengelo, onder leiding van een Landbouwconsulent. Van hieruit werden de plaatselijke voorlichters en rayon assistenten aangestuurd.

Lees meer