Oogstgroep Almelo

 

De Oogstgroep van Almelo is ontstoan roond 2000. Het was, da’w is een moal op ne brulfte wan’n en da'w met’n paar boern oet Bornebrook an de proat kwamn en da’w zeed’n: “Heb iej vrogger ok nog met’n zig rogge meijt ” Zo gedaenig was het eerste zaedje leg veur oonze Oogstgroep. Tegeliekertied wan’n ze biej het Wevershuuske in Almelo ok gangs met ne demonstratie dôsken met dôskestok. Aaldrik Buist stimuleern dat, en saamn met Henk Jansen van de Gemeente wôn der op de Koornmarkt ne demonstratie geemn. Wie hebt toen een overleg had met de leu van het Wevershuuske en wie kreegn toen van de Gemeente een stuk laand annebeun’n in het Schelfhorstpark, woar wie in’n harfst van 1999 rogge hebt zèèjt.

De Gemeente had ‘n stuk van kaamp ploogd, wie hebt vervolgens de rogge met de haand zèèjt en Bertus Krooshoop hef het met peerd en eg innewarkt. In het zommer van 2000 hew toen veurt eerst rogge mèèjt met’n zig en wie hadn inmiddels ok oonze vrouwleu zo ver kreegn dat zee de rogge beun’n en in schoown zat’n. De rogge wôn’n doarna met peerd en waagn ophaald en dee is toen noar Bernard Knoop brach. Bernard had toen net de beeste vot doan en ’n stal leug en hee beud an, daw bie hum in ‘n stal moggen oefen’n met het dôsken. Wie hadn doarveur, à een moal oefend met een paar oole dôske stôkke op ne ooln jutte zak. Ondertussen was Henk Brouwer roond goan um te heurn wee of der met wol doon met het dôsken. Ok wan’n Jan Weiteman en Henk a een moal het eek’n bos in wes um jonge beumkes te veen’n dee geschikt wan’n um doar dorsstôkke van te maakn.
Dee dunne eekes hew toen in ne kromme iezern pieppe beugd en doarna met heet water an’n kok brach um zo gedônig de stôkke in’n goejn vorm te kriegn. Henk hef doar in dat bos verscheidene teek’n beet’n oploopn, en hef toen de zeekte van lyme kreegn, en is doar wa een joar van oet de rolatie wes!

In het zommer van 2004 hebt wie, en ok Bornebrook veurt eerst metdoan an de landelijke dorskampioenschap’n, met ne keerls- en vrouwleu- groep.
De rogge verbouw op het Schelfhorstpark was nit aait een succes, want tegeliekertied dat wie doar mooie rogge opn kaamp hadn stoan, wun’n der ok het Hob-Nob festival heuln, en dat bleek ne botsing van twee cultuurn. Zee veurn oons links en rechts deur de rogge hen! Wie hebt der toen nog eekn peule en glad droad um hen’e zat, mar ze leupn der oons ieder bod dwars deur hen! Gerard Pigge van Bornebrook steln toen veur um rogge te zèèjn bie zorgboerderiej “de Piet” en doar hew toen op ne beunder van Harrie Meenhoes rogge verbouwd wa’w gedeeltelijk met’n zig mèèjn en woar Corry van de Postboer het resteernde gedeelte mèèjn met’n graanmèèjer met’n ofleg-apparaat.

Roond 2006 bi’w saamn met Bornebrook begun’n met het hooln van ne Oogstdag op de Koornmarkt. De Graaf van Almelo hef toen de officieële openings handeling verricht deur ne hàndel van ne trekker ower te haaln. Op din oogstdag demonstreern wie dan veur de inwoners van Almelo hoe vrogger de rogge wôn’n dôsket, en wie hebt toen doar ok een paar moal het Landelijke Dorskampioenschap organiseerd. Op zunne dag haw vôl deelnemers, en dee had’n wie dan din dag ôk in de kost, en veur’t middagmoal bakn wie dan pannekooke. En um het hele gebeurn een betje kostendekkend te maakn bak’n wie ôk pannekooke veur het publiek en veur leu dee toevallig langskwam’n. De vrouwleu, wan’n dan an het bakn op wa twaalf fornuize, en dan was het beslag biejnoar nit an te slepn. Bernard hef dat later good automatiseerd deur het beslag in ne klèène melkbus te doon met doarboown ne boormachien met ne flink’n mixkop. Zo gauw de loch van de pannekooke zich een betje versprèèjn ower de Koornmarkt, kreegn wie van lieverlee wa klandiziej!

Roond het joar 2008 biw begun’n met het hooln van ne Boernbrulfte op de Koornmarkt. Der wôn’n ieder joar een echtpaar benaderd dee figureern as broedspaar op de boernbrulfte. Eerst wôn het stel met peerd en waagn de hele stad roond veurd. Doaran veurof gun een aantal ‘brulfte nögers’ roond, dee het volk meut’n. Gait Hinnen leup der nog um hen met ne maane en ne fles jenever, en achter het peerd en waagn met broedspaar, leupn een paar keerls met ne batse en ne krujkoar um de kôttels op te ruumn!
Op de koornmarkt wôn dan de trouwceremonie voltrôkn deur Gerard Pigge as trouwambtenaar en Bernard as boode. Der was ok aait ne koo van de familie Weiteman oet’n Diek, biej de tèènte woarvan de leu het gewicht kon’n roan. Het hele gebeurn truk aait vôl volk, en dat kwam ok wa deurdat der nog-a wat familie en kennissen van het “broedspaar” metkwamn.
Deurdat de regelgeving van het organiseern int lessen steeds lastiger wôn, en ok wa umdat het wat meender leup, biw der doar in de bin’nstad met stopt. Doar kwam biej dat Bornerbrook in 2013 besleut um zelfstandig ne oogstdag en ne boernbrulfte te hooln op het ‘Noazommerfeest’ in Bornerbrook.

Wie hebt toen één joar owersloan, mar in 2014 hebt wie veurt eerst ne oogstdag heuln bie ‘Beeklust’. Wie hadn in het noarjoar van 2013 rogge zèèjt op een stuk laand wat wie in broekleen kreegn van E. ten Cate. Wie hebt doar op ‘Beeklust’ twee joar ne Oogstdag heuln. Wie mèèjn op din dag ‘smorns de rogge, dee wôn dan met peerd en waangn noar ’Beeklust’ brach, wour de rogge dan ok dôsket wôn’n deur de keerls en deur de vrouwleu. De ‘Korenaer treedn doar dan ok op, en wie hadn wat stàndjes met ambachtelijke produkten. Het was een mooi gebeurn, mar wie bint der met stopt, umdat het te weinig volk trôk. Doaropvolgend hew in 2016 het Landelijke Dorskampioenschap heuln bie de ‘Agri-Fair’ in Wierdn, en in 2017 hew doar nog ne dôske demonstratie geewn. Wie mèèjt nog wa ieder joar, èènd juli rogge op ‘Beeklust’, en dat doot wie ôk a meerdere joarn biej ‘De Molen van Frans’. Op anvraog geeft wie zo noe en dan, hier of doar ne demontratie dôsken, en mangs verteld wie ok op speciale gelegenheedn wat over de historie van de Landbouw in’t algemeen en ower de roggeoogst int biezonder.

De Oogstgroep Almelo dôt ieder joar met an de Provinciale en Landelijke kampioenschappen dôsken, en doar hew a heel wat bekers wön’n, en veural deur oonze vrouwleu, want dee kunt der wat van! Wie oefend ieder zommer veurofgoand an de kampioenschappen meerdere moaln bie Knoop. Dat is aaltied ne plezeerigen oawnd biej Bernard en Els op de delle, woar wie begint met koffie, vervolgens goa’w roem een uur laank ritmisch en vinnig metn stok ower de rogge, en doarna hew nog ne gezellige noarzit op de delle met ‘n glèèske.
Het Landelijke dorskampioenschap wôd ieder jour deur ne aandere oogstgroep organiseerd. Het eene joar argens in het Oldambt, het joar doarop arns in Drente, of in Gelderlaand, en een aander joar hier in Raalte, Bornerbrook, Deel’n of biej oons in Almelo. Der wôd dan dôsket veur ne 3 of 5 mans-jury, dee oonder aander jureerd op het ritme van het dôsken’n, het opruumn van het zoad en het stro en op de netheid van het totale gebeurn, en iej mud het bin’n 20 minuutn veur mekaa hebn !

Wie hebt de Oogstgroep Almelo in 2000 oppericht met as doel um de historie van de oogst en bewarking van de Rogge te loatn zeen, an de burgeriej en an iedereen dee der belangstelling veur hef. En doarneust en zeker nit in de laatste plaats doow’t, umdaw der zelf ok vôl plezèèr an beleewd.

Bernard Knoop en Henk Brouwer.