De Stichting

De Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo is opgericht op 26 mei 1994.  Het ontstaan is te danken aan een oude historische film uit 1952, die gemaakt was ter ere van het 50- jarig bestaan van de coöperatieve landbouwersbank en handelsvereniging:  “de Landbouwbank” . 

Op deze kleurenfilm zijn alle activiteiten van deze Landbouwbank vastgelegd, en daarnaast is er gefilmd op allerlei locaties rondom Almelo en elders in Twente. Bovendien zijn diverse evenementen en allerlei activiteiten van de plaatselijke agrarische verenigingen vastgelegd op deze film.

Het bestuur van de Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo heeft zich bij de oprichting van de stichting ten doel gesteld om de oude film te renoveren en van tekst en muziek te voorzien. Van de vernieuwde film zijn in de loop der jaren meer dan 1200 video’s en dvd’s verkocht. Ook nu is bij de Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo deze film nog verkrijgbaar op dvd.

Het bestuur heeft daarnaast ook nog een groot aantal historische verenigingsdocumenten ondergebracht bij het Rijksarchief in Zwolle. De laatste activiteit van de Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo is het realiseren van een internetsite. In de talrijke artikelen word de historie beschreven van de diverse verenigingen, organisaties en coöperaties rondom Almelo. Daarnaast word in een aantal artikelen het leven op het platteland vanaf 1900 beschreven in al zijn facetten.

Wij wensen u tijdens het bekijken van onze site veel kijk- en leesplezier.

Het Bestuur.